Een geheim genootschap…

 Onbekend 

Het geheim van de Vrijmetselarij, bestaat dat?

Veel mensen zien de Vrijmetselarij als een religieus aandoende groepering, een vage, geheimzinnige sekte, die elkaar vooruit helpt in de wereld en iets weg heeft van studentenclubjes voor volwassenen.

Er is zo weinig over ze bekend, dat eigenlijk alleen vooroordelen de ronde doen.

Symbolen wijzen de weg

 Illuminati 

Ook de Tempeliers worden vaak in verbinding gebracht met de Vrijmetselarij. Onterecht natuurlijk, maar veel symbolen zijn herkenbaar. Films en media spelen graag in op de geheimzinnigheid van de Vrijmetselarij. 

Maar waarom is er eigenlijk een geheim van de Vrijmetselarij?

 Geheim 

Waarom een ‘geheim’ genootschap? 

​Omdat de weg die te gaan is een moeilijke is, kan dit beter per onderdeel aangegaan worden. Wanneer het einddoel al van te voren bekend is, dan staat de reis alleen nog in het teken van dit einddoel.

Echter wanneer enkel de tussenstop gegeven is krijgt een ieder de mogelijkheid zich hierop te richten. Pas wanneer dit bereikt is wordt het volgende deel geopenbaard.

Het geheim van de Vrijmetselarij bestaat niet. De unieke ervaringen van elke individuele Vrijmetselaar, dat is eigenlijk het geheim.

 Vertrouwd 

Daarnaast biedt de Vrijmetselarij een unieke veilige omgeving voor zelfontplooiing én om jezelf te zijn.

​Omdat alles wat in de Loge besproken is geheim blijft tussen de Broeders is het mogelijk jezelf uit te spreken en visies, ervaringen en gevoelens te delen en te uiten zonder angst voor negatieve reactie.

Binnen de Loge zijn discussies en negatieve reactie niet toegestaan, wij zijn allen samen om van elkaar te leren. Ook, of juist vooral, wanneer wij het niet met elkaar eens zijn.

Wij hebben daarom een bijzonder methode voor gedachtewisseling: geen discussiëren of debatteren, maar compareren.

 Elite ? 

De Vrijmetselarij kent een lang en intensief toelatingsproces. Dit heeft geleid tot het idee dat het een club is die alleen toegankelijk is voor de Elite. Niets is minder waar.

Het doel van het proces is bedoeld om te beoordelen of de Kandidaat werkelijk nastreeft het doel van de Vrijmetselaar te behalen. Dit doel in zichzelf vergt veel van de persoon. Dit wordt serieus gedaan en gaat dus niet over één nacht ijs. Dit staat los van leeftijd, afkomst of positie in de maatschappij.

Geïntereseerd geworden?

Lees dan eens wat artikelen in het speciale nummer van ons blad VM dat hiernaast is afgebeeld of neem contact met ons op.

 Vereniging 

Tenslotte is onze Loge, net als elke andere Loge in Nederland een gewone vereniging, ingeschreven onder de KvK.

Compleet met contributie, Algemene Ledenvergaderingen, statuten en het verenigingsblad: de VM.

Onze koepel de Orde der Vrijmetselaren is zelfs de oudste vereniging van Nederland.

De VM is het verenigingsblad van de Vrijmetselarij.