“Loge Eendracht is de enige plaats ter wereld, waar ik de meest persoonlijke gedachten, zonder terughoudendheid kan delen met anderen. De enige plaats waar ik mij niet hoef te beschermen tegen dreigingen van buiten af.”

“Loge Eendracht werd mijn Loge door de fijne sfeer die er heerst. Volgens broeders van andere Loges zijn wij een nogal vrijgevochten instelling….
Gelukkig zou ik haast zeggen.”

Broederschap in Loge Eendracht

Loge Eendracht…

is een van de ca. 150 loges in Nederland. Deze loges zijn verenigd in  “De Orde van Vrijmetselaren onder het GrootOosten der Nederlanden.

Iedere loge heeft zo zijn eigen “nestgeur”, zijn eigen karakter, dat wordt gevormd door de leden, hun persoonlijkheid, hun instelling en hun interessen. In loge Eendracht bestaat veel aandacht voor het leren kennen van jezelf, zelfinzicht en zelfontplooiing. Ieder van ons dat doet op de eigen wijze in zijn eigen tijd.

Wat ons aanspreekt is dat we hier in alle openheid met elkaar over en in kunnen delen en daardoor van elkaar leren en elkaar leren kennen en waarderen. Hierdoor ontstaat die “broederschap”, waarom de vrijmetselarij bekend staat.

Naast enkele oudere leden, onze “nestors”, kent onze Loge relatief veel “jongere” leden van tussen de 35-45 jaar. Iedere nieuwe kandidaat, die wordt ingewijd tot leerling-vrijmetselaar, voegt het zijne toe aan onze Loge, verrijkt de samenstelling van onze Loge en doet de oudere leden weer inzien dat ook zij in het leven steeds weer blijven leren.

Bent u geïnteresseerd in onze Loge of de Vrijmetselarij in het algemeen dan kun u vrijblijvend contact met ons opnemen. Met enige regelmaat organiseren wij een Avond voor Belangstellenden. Dan kunt u op een directe wijze zien en horen wat wij doen en op welke wijze wij dat met elkaar delen. 

“Vrijmetselarij geeft mij een verdieping in levensbeschouwelijke zin, met gebruik van ritualen en symboliek, maar zonder dogma’s.”

Werken met symbolen en ritualen kenmerkt de Vrijmetselarij